තණකොළ කපන මැෂිමක් (Brush Cutter from a Water Pump Motor)

1

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: යකඩ, 1/2hp වතුර මෝටරයක්, වයර්

2

වෑල්ඩින් කරල ඉවරයි

3

4

මෝටරය වැඩකරන්නේ නෑ! වයරින් වල ප්‍රශ්නෙකුත් නෑ. හම් එකක් එනවා විතරයි. කන්ඩෙන්සරේ පිච්චිලත් නෑ. අතින් සපෝර්ට් එකක් දුන්නට කැරකෙන්නෙත් නෑ.

5

ගලවලා බැලුව

6

ඉස්සරහ බෙයාරින් එක එහෙම්පිටින්ම සවුත්තුවෙලා

7

අලුත් බෙයාරින් එකක් (6201) දැම්ම. රු.220

8

දැන් කැරකෙනවා

9

මිට ලී. ස්විච් එක ටික්ටොක්

11

ෆ්ලෙක්සිබල් හෝස් එක දැම්මාම පොඩි ලස්සනක් ආව.

12

උදලු ගෑව වගේ කපන්න පුළුවන්. හැබැයි තණකොළ විතරයි. ගස් කපන්න බෑ. පවර් එක මදි. 375w

13.1

කපන පටිය බැඳල තිබුන කම්ම්බිය කැඩුන.

13

ෂාෆ්ට් එක වටේ වැල් එතිල.

14

ඉම්පෙලර් එක හිල් කරල කපන පටිය ඇතුලෙන් හයි කලා.

2

හරියටම සෙන්ටර් කරලා පාස්සගන්න ඕන. බැලන්ස් නැතිවුනොත් ඔක්කොම ඉවරයි.

3

දැන් නම් ටිකක් භයානකයි. ගාර්ඩ් එකක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න එපා.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s